Pengumuman : bapak/Ibu yang digarap sekarang ini adalah Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 atau urutan no. 3 tabel dibawah ini
Data ARD MTs CIPASUNG
NO Nama Aplikasi Semester Tahun Pel Link
1 ARD 1 2019/2020 LOGIN
2 ARD 2 2019/2020 LOGIN
3 ARD 1 2020/2021 LOGIN
4 ARD 2 2020/2021 LOGIN
5 ARD 1 2021/2022 LOGIN
6 ARD 2 2021/2022 LOGIN